อ่านข่าวเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563


       
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563  Download
 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563  Download
 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563
  Download

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563

  Downloadที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 26 Jan 2021 17:34

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup