อ่านข่าวเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563


     
รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
รายการ
รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 download
รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 download
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 17 Jun 2021 15:51

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup