อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม รายงานความคืบหน้าโครงการต่อคณะกรรมการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม


     

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม รายงานความคืบหน้าโครงการต่อคณะกรรมการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมม “โกโก้เชียงม่วน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด เครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ในจังหวัดพะเยา” โดยมี ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ

โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการ : เรียนรู้ว่า…โกโก้ทำอะไรได้บ้าง ???
-การแปรรูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต และผู้เข้าร่วมชิมฟองดูโกโก้เคลือบผลไม้ท้องถิ่น
-การแปรรูปโกโก้เป็น น้ำนมโกโก้ และชาจากเปลือกโกโก้
อบรมเชิงปฏิบัติการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนากระบวนการทางการเกษตร

-การปลูกโกโก้ให้เกิดความยั่งยืน
-การเลือกเมล็ดโกโก้ที่มีคุณภาพ
-การหมักที่มีคุณภาพ
ลงเยี่ยมชมสวนโกโก้ ที่ต้องการคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 19 Aug 2023 12:49

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup