นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะ
เว็บเดิม
อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเรียนรวมหลังเก่า (PKY)
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


  ช่องทางการติดต่อ

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  อาคารเรียนรวมหลังเก่า (PKY) 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  law.up@up.ac.th

  โทรศัพท์ 0832566446,054-466-666
  ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
  ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
  ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
  ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
  ต่อ 1852 งานวิชาการ
  ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
  โทรสาร 054-466-719