อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประมวลกฎหมายฉบับ e-book
      ประมวลกฎหมาย ฉบับ E-Book จัดทำโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบไฟล์ EPUB ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานสากลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครับ สามารถโหลดติดไว้ในมือถือใช้ได้ทั้ง ios และ Android รวมถึง PC ด้วย Google Play Books

ดาวน์โหลด E-BOOK

เกี่ยวกับ E-BOOK

บทนำประมวลกฎหมาย ฉบับ E-Book คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
วิธีการใช้งานประมวลกฎหมายฉบับ E-book บนระบบ Android
วิธีการใช้งานประมวลกฎหมายฉบับ E-book บนระบบ iOS