อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 1 หัวข้อ การเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ

ขอเชิญ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ที่อยากสอบใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนายความ) เข้าร่วมกิจกรรม พี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 1
หัวข้อ การเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ