อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้องประชุมคลินิกกฎหมาย

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม​

อุปกรณ์ 
– ไมโครโฟน
– สมาร์ททีวี

ติดต่อ ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล  ห้องสมุดกฎหมาย