อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง LIB01

ตารางการใช้ห้อง ห้อง LIB01

อุปกรณ์ 
– คอมพิวเตอร์
– สมาร์ททีวี

ขอความร่วมมือในการใช้ห้องหลังจากใช้งานแล้ว ใช้รีโมท ปิดเครื่องปรับอากาศ รอให้เครื่องปรับอากาศหยุดการทำงาน

เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากหากต้องการใช้ห้อง ติดต่อจองล่วงหน้า ได้ที่  ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล  บรรณารักษ์ ห้องสมุดกฎหมาย