อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง LIB02

ปฏิทินการใช้ห้อง LIB02

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม

  1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
  2. สมาร์ททีวี

    ขอความร่วมมือในการใช้ห้องหลังจากใช้งานแล้ว ใช้รีโมท ปิดเครื่องปรับอากาศ รอให้เครื่องปรับอากาศหยุดการทำงาน

    เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก

ต้องการจองห้อง ติดต่อ คุณฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ห้องสมุดกฎหมาย