อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้องสมุดกฎหมาย

ห้องสมุดกฎหมายคณะนิติศาสตร์

         ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ

ระบบฐานข้อมูลสารบัญวารสารออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมวารสารต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้บอกรับ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด หรือสั่งพิมพ์เอกสารไปที่ห้องถ่ายเอกสารคณะนิติศาสตร์ โดยผู้ใช้บริการต้องนำกระดาษ มาเอง

 


รายละเอียด ห้องLIB01
รายละเอียด ห้องLIB02

อุปกรณ์ให้บริการ 
– คอมพิวเตอร์
– สมาร์ททีวี

ขอความร่วมมือในการใช้ห้องหลังจากใช้งานแล้ว ใช้รีโมท ปิดเครื่องปรับอากาศ รอให้เครื่องปรับอากาศหยุดการทำงาน

เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากหากต้องการใช้ห้อง ติดต่อจองล่วงหน้า ได้ที่  ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล  บรรณารักษ์ ห้องสมุดกฎหมาย
facebook : chutnarong chaimongkol