อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้องบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการใช้ห้องบัณฑิตศึกษา

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
  1. ไมโครโฟน
  2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
  3. สมาร์ททีวี
ต้องการจองห้อง ติดต่อ คุณฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ห้องสมุดกฎหมาย
facebook: Chutnarong Chaimongkol