อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสสี และสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์และสีประจำคณะ

สีประจำคณะ : สีทอง รหัสสี #C4996C
และสีขาว รหัสสี #FFFFFF