อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวมPKY
ความจุ ประมาณ 30 คน
อุปกรณ์
– โปรเจคเตอร์
– คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
– ไมโครโฟน
– กล้องเว็บแคม

ต้องการจองห้อง
ติดต่อ คุณฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ห้องสมุดกฎหมาย
facebook :Chutnarong Chaimongkol