อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
plan-policy

แผน/มาตรการต่างๆ

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564