อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ภายใต้ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะนิติศาตร์ โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองพะเยา บรรยายให้ความรู้เรื่อง การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และการฝึกการรับมือกับสถานการณ์จริงโดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองการดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิง 

Tags:
greenoffice

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
ความเห็นล่าสุด