อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น (NON-Degree)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา https://academy.up.ac.th/

คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์
LawLearning จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์