อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Social Network (All)

Fanpage Official

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Fanpage ป.โท

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

Fanpage ป.เอก

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คลินิกกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
(มหาวิทยาลัยพะเยา)

Human Right UP

ชมรมสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยพะเยา
Human Right UP

NHRCT.UP

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชมรมวิชาการคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์

สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชมรมฟุตบอลคณะนิติศาสตร์

ชมรมฟุตบอลคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

TikTok

@Lawup2023

Line Official Account

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา