อีเมล law.up@up.ac.th
เวลาทำการ 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางการใช้รถตู้

พนักงานขับรถยนต์ตู้  นายรณฤทธิ์ ขันทะบุตร            ชื่อเล่น โป

เบอร์โทร  097-0085374              เลขทะเบียนรถ  นข 3464 พะเยา

ผู้ประสานงาน  นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา  โทร 088-9588425  เบอร์ภายใน 1851 (ติง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Powered By EmbedPress