นิสิตคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโต้วาที

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการนิติศาสตร์ลูกรพีภาคเหนือ โดยมีการแข่งขัน 2 กิจกรรม คือ การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อ "กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน" และการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ประเด็นกฎหมายใหม่ที่ฉันต้องการ" วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ประเด็นกฎหมายใหม่ที่ฉันต้องการ"1.นายณัฐพล จิ๋วนุช2.นายนฤเบศ มีสา3.นายณัฐพล รับส่ง4.นายณัฐดนัย มั่งมูล5.นายกิตติชัย วิรัชกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อ "กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน"1.นายฉะ กอหลิง2.นายกฤษดนัย ผัดกาศ