อุปกรณ์ – คอมพิวเตอร์ – สมาร์ททีวี ขอความร่วมมือในการใช้ห้องหลังจากใช้งานแล้ว ใช้รีโมท ปิดเครื่องปรับอากาศ รอให้เครื่องปรับอากาศหยุดการทำงาน เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากหากต้องการใช้ห้อง ติดต่อจองล่วงหน้า ได้ที่  ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล  บรรณารักษ์ ห้องสมุดกฎหมาย