สมัครเรียน
course
course

0

อาจารย์

0

นิสิตปริญญาตรี

0

นิสิตบัณฑิตศึกษา

0

จำนวนหลักสูตร

0

บุคลากรสายสนับสนุน

0

รุ่นศิษย์เก่า
course
course
upcoming Events

ปฏิทิน กิจกรรม

schedule
สำนักงานคณะ
2 เม.ย. 67
กิจกรรมถวายพระพรชัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
schedule
สำนักงานคณะ
2 เม.ย. 67
กิจกรรม ม.พะเยาจิตอาสา "ปลูกต้นดอกคำใต้" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
schedule
สำนักงานคณะ
22 เม.ย. 67
กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2567
schedule
สำนักงานคณะ
24 เม.ย. 67
ประเพณีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา
our teachers

วิจัย และบริการวิชาการ

instructor
วารสาร
นิติศาสตร์ ม.พะเยา
instructor
E-Book
ประมวลกฎหมายและคู่มือ
instructor
law e-learning
คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์
instructor
คลังความรู้
เอกสารเผยแพร่

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

รางวัล และความภาคภูมิใจ

จัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุ