สมัครเรียนรายละเอียดห้อง
  • อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
  • ไมโครโฟน
  • คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
  • สมาร์ททีวี
ต้องการจองห้อง ติดต่อ คุณฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ห้องสมุดกฎหมาย
facebook: Chutnarong Chaimongkol