สมัครเรียน
course
course

0

อาจารย์

0

นิสิตปริญญาตรี

0

นิสิตบัณฑิตศึกษา

0

จำนวนหลักสูตร

0

บุคลากรสายสนับสนุน

0

รุ่นศิษย์เก่า
course
course
upcoming Events

ปฏิทิน กิจกรรม

schedule
งานวิชาการ
4 มิ.ย. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ห้อง PKY4
schedule
คลินิกกฎหมายและศกช.มหาวิทยาลัยพะเยา
5 มิ.ย. 67
จัดนิทรรศการ โครงการมหกรรมแก้หนี้ ณ โรงแรมเกทเวย์
schedule
งานคุณภาพนิสิต
6-8 มิ.ย. 67
โครงการตราชูนักกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (ตราชูแคมป์) ณ ห้อง UB001
schedule
งานวิชาการ
15 มิ.ย. 67
กิจกรรมปฐมนิเทศและสันสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ ห้อง PKY4
schedule
สำนักงานคณะ
17 มิ.ย. 67
กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายกับอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์: สถานการณ์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ ณ ห้อง ประชุมศาลจำลอง จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.
schedule
คลินิกกฎหมาย
23 มิ.ย. 67
นิทรรศการ"เครือข่ายเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยา ร่วมสร้างเมืองสำหรับทุกคน ณ ศูนย์การค้า Tops plaza phayao จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)
our teachers

วิจัย และบริการวิชาการ

instructor
วารสาร
นิติศาสตร์ ม.พะเยา
instructor
E-Book
ประมวลกฎหมายและคู่มือ
instructor
law e-learning
คอร์สเรียนกฎหมายออนไลน์
instructor
คลังความรู้
เอกสารเผยแพร่

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

รางวัล และความภาคภูมิใจ

จัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุ