ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียนนายสิบตำรวจ วันชัย จีนขม ได้รับมอบใบเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทำงานเ

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียนนายสิบตำรวจ วันชัย จีนขม รองผู้บังคับหมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค 6 ในโอกาส ได้รับมอบใบเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชน ในโครงการ “ทำดี มีรางวัล” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566