คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเดินขบวนประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ 9 เนื่องในประเพณีหกเป็งสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินขบวนประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ 9 เนื่องในประเพณีหกเป็งสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดพะเยาให้คงอยู่สืบไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี และมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จุดเทียนสักการะองค์พระธาตุจอมทอง ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อถวายผ้าห่มแก่องค์พระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา