คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง เป็นตัวแทนคณะฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานใน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมลงนามถวายพระพร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมลงนามจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 นี้