คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. พื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย ,นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร รักษาการหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายพันธศิลป์ เจนใจ งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม " จัดโดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี และภาคีเครือข่าย โดยมี นางสาวณัฐภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้น ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ โดยมีนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารภาคีเครือข่ายและสถาบันการเงิน ตลอดจนประชาชน และลูกหนี้ เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้ ลูกหนี้สินเชื่อ ส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลิสชิ่ง ที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ฟ้อง หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมีความรู้ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน เป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนต่อไป